Συμβουλευτική

Στο ευρύ φάσμα των υπηρεσιών που περικλείει η Ψυχοσωματική Αγωγή στο ΑΝΕΛΥΤΡΟΝ εντάσσεται και η παροχή Συμβουλευτικής για την επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων που απασχολούν το άτομο, προκειμένου να εκλείψουν δυσλειτουργίες σε τομείς που έχουν να κάνουν με την ευημερία του, τον εμπλουτισμό των σχέσεών του, την επίλυση συγκρούσεων κτλ.

Ποιητική αδεία, πάλι, θα ονομάζαμε αυτή την υπηρεσία «βραχεία ψυχοθεραπεία κατευθυντικού χαρακτήρα» καθώς και εδώ η σχέση ανάμεσα στα δύο μέρη παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη δημιουργία εμπιστοσύνης και αμοιβαίας σύνδεσης, αλλά στην περίπτωση αυτή ο σύμβουλος έχει έναν πιο παρεμβατικό ρόλο από ό,τι σε μια σχέση καθαρά ψυχοθεραπευτικού χαρακτήρα όπου η τελική επικέντρωση αφορά την ενδυνάμωση του ατόμου ώστε να γίνει το ίδιο θεραπευτής του εαυτού του διαχειριζόμενο τις όποιες δυσαρμονίες προκύπτουν στη ροή της ζωής του.

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής παρέχονται σε Ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο Ζευγαριού ή Οικογένειας (Γονέων).